BİSİKLETLE ORYANTİRİNG YARIŞI DÜZENLEME VE UYGULAMA ESASLARI 

1. Harita özellikleri:
Bisikletle Oryantiring yarışmaları, IOF tarafından bisikletle oryantiring için belirlenen harita sembollerinin (ISMTBOM2010) kullanıldığı haritalarla yapılır. Bisikletle oryantiring haritalarını koşarak oryantiring haritalarından ayıran en önemli özellikler şunlardır: 
    a. Patika ve yollar, arazideki belirginliklerine göre değil, zeminin bisiklet sürülebilirliği yönünden değerlendirilir. Patika ve yollar, sürülebilirden zor sürülür veya sürülemeze kadar dört kademede değerlendirilir ve bunu göstermek üzere IOF tarafından belirlenen özel semboller kullanılır. 
    b. Bitki örtüsü sembolleri açık alan (açık sarı), orman (beyaz), sık orman veya çalılık (açık yeşil) olmak üzere sadece üç çeşittir. 
    c. Koşarak oryantiring haritalarında % 100 siyah kullanılan bina, insan yapımı nesne, kaya gibi sembollerin tümü % 70 gri ile gösterilir. Binalara sınırlayıcı hat çizilmez. Bisikletle oryantiring haritalarında % 100 siyah ile gösterilen yalnızca patikalardır. 
    ç. Yol üzerinde devrilmiş ağaç, bariyer gibi geçişi engelleyecek nesneler magenta çentik ile, geçilmesi yasak yollar magenta zikzak ile gösterilir. 
    d. Harita ölçeği kısa mesafe için 1:5000, 1:7500 veya 1:10000, Orta Mesafe ve Bayrak Yarısı için 1:10000 veya 1:15000, Uzun mesafe için ise 1:15000 veya 1:20000’dir. 
    e. Harita mümkün olduğunca A4 boyutunda olmalıdır. Her durumda harita, parkurun, tüm rota seçimleriyle birlikte sığacağı boyuttan daha büyük olmamalıdır. 

2. Parkurlar:
Bisikletle oryantiring parkurlarını koşarak oryantiring parkurlarından ayıran en önemli özellikler aşağıda belirtilmiştir: 
    a. Parkurlarda mesafeler koşarak oryantiringde olduğu gibi kus uçuşu değil, izlenmesi muhtemel en kısa rotanın uzunluğu olarak verilir. Benzer şekilde tırmanma da izlenmesi muhtemel en kısa rota üzerindeki tırmanma olarak alınır. 
    b. Harita üzerinde hedefler, sıra numarası – hedef numarası formatında (2-34 gibi) verilir. Haritada ayrıca hedefin kontrol tanımı yer almaz. 
    c. Eğer hedef çemberinin merkezinin bulunduğu noktadaki özellikler, hedefin tam olarak yerine ilişkin olarak sporcuyu yanıltacak unsurlar taşıyorsa (duvarın iç kösesi mi yoksa dış kösesi mi gibi) hedef çemberinin tam merkezi, kırmızı bir nokta konarak belirginleştirilebilir. Bu hedefler için çok gerekiyorsa kontrol tanımı da verilebilir. 
    ç. Bisikletle patikadan ayrılarak araziye girmenin serbest olup olmadığı yarışma öncesinde katılımcılara duyurulur. Bununla birlikte, araziye girmek serbest olsa dahi parkur, en hızı rotanın araziden değil, yoldan gidilmesini gerektirecek şekilde düzenlenmelidir. 
    d. Varış noktasından 200 metresi, çekilen şeritlerle belli edilir. Bu son 200 metre boyunca güzergâh mümkün olduğunca düz olmalı, sert dönüşler içermemeli ve en az 5 metre eninde olmalıdır. Varış noktası, mümkünse tehlike yaratacak aşırı hızı törpüleyecek biçimde, hafif eğimli bir arazinin yukarısında yer almalıdır. Varış noktasından itibaren sporcuların birikim yaratmadan dağılabilecekleri genişçe bir alan bulunmalıdır. 

3. Yarışmacının uyması gereken kurallar: 
Bisikletle Oryantiring yarışmalarında IOF Bisikletle Oryantiring yarışma kuralları geçerli olacaktır. Buna göre: 
    a. Yarışmacı bisikletinden asla ayrılamaz. Zemin uygun değilse bisikletten inilebilir, itebilir veya omuza alabilir, ancak parkurun her noktasına bisikletiyle gitmek zorundadır. Bunun denetlenebilmesi için hedef noktalarında gerekli önlemler Tertip Kurulunca alınır ve yarışma öncesinde katılımcılara duyurulur. 
    b. Bisikletle yolun sağından gidilir, önde gidenin solundan geçilir. Yokuş çıkmakta olan, yokuştan inene yol vermek zorundadır. Araç trafiğinin bulunduğu yollarda Karayolları Trafik Kanunu’na göre hareket edilir. 
    c. Etkinlik süresince uygun kask takılması zorunludur. Bisikletin bakımlı ve etkinliğe uygun olduğunu sağlamak, sporcunun sorumluluğundadır. Gerekiyorsa çıkıs öncesinde hakemler, bisikletin uygunluğunu test ederek yarışmacının çıkış almasına engel olabilir. 
    ç. Sporcuların bisikletleri için anahtar, pompa, yedek iç lastik, lastik tamir kiti v.b. taşımaları serbesttir. Sporcu parkur sırasında bisikletinin tamiriyle ilgili gerekebilecek araç gereci, kendinde yoksa bir başka sporcudan sağlayabilir, ancak parkur dışından yardım almak yasaktır. 
    d. Sporcu varışa, yarışmaya başladığı kadro ile gelmelidir. 
    e. Yol üzerinde yolu bastan basa kapatan devrilmiş ağaç ya da insan yapımı bariyer vb varsa haritada kırmızı çentik ile gösterilir. Burada geçiş serbest olup işaretleme, sporcuyu uyarmaktan ibarettir. Parkur planlayıcı tarafından girilmesi yasaklanan yollar basından itibaren kırmızı zikzak ile gösterilir. Bu yollara girenler diskalifiye edilir.