PATİKA ORYANTİRİNGİ YARIŞI DÜZENLEME VE UYGULAMA ESASLARI

1. Genel özellikler:
    a. Patika Oryantiringi, süreye değil, haritayı okuyup yorumlama becerilerine dayandığından bedensel engellilerin de katılımına uygun oryantiring türüdür. Bedensel engelliler elektrikli veya motorsuz tekerlekli sandalye kullanabilir. Gerektiğinde organizasyon tarafından sağlanan refakatçi de kullanabilir. Refakatçi sporcuya eslik ederek fiziksel hareketliliğine yardımcı olur ancak herhangi bir yorumda bulunamaz. 
    b. Araziyi kat etme, hedefleri bulma ve değerlendirme yönünden diğer oryantiring türlerinden (koşarak, kayakla ve bisikletle oryantiring) faklıdır. Genel özellikler aşağıda belirtilmiştir: 
        1) Haritada hedef çemberinin içinde kalan bölge, sporcu güzergâhtan ayrılmadan kolaylıkla görebileceği konumdadır. Hedef çemberi içinde kalan bölgeye arazide A, B, C, D, E harfleriyle gösterilen 5 ayrı hedef bayrağı asılır. Bu bayraklardan yalnızca biri, hedef noktasını doğru olarak göstermektedir. Sporcu bu 5 bayraktan hangisinin hedef noktasını gösterdiğini belirler ve pasaportuna isler. Bu 5 hedeften hiçbirinin doğru olmadığı da mümkündür. Sporcu bu durumda Hiçbiri / Sıfır seçeneğini işaretleyecektir. 
        2) Parkurda ayrıca, karar verme süresinin tutulduğu “süreli hedefler” bulunur. Bu hedefler sporcuya çıkışta verilen harita üzerinde işaretli değildir. Bu hedeflere gelindiğinde sporcuya sadece bu bölgeyi gösteren bir harita verilir ve karar için geçirdiği süre kaydedilir. 
        3) Genel değerlendirme, süreye değil, puan hesabına dayalıdır. 
            a) Parkur planlayıcı, her hedef için 3 dakika, kat edilecek her 100 metre için de 3 dakika Hesabıyla bir parkur tamamlama azami süresi belirleyecektir. Eğim, hava koşulları, güzergâh zemini gibi etmenler göz önüne alınarak bu süre Tertip Kurulu tarafından artırılabilir. Parkur tamamlama azami süresi katılımcılara yarışma başlamadan açıklanır. 
            b) Parkuru süresi içinde tamamlayamayan yarışmacı geç geldiği her 5 dakika için 1 puan kaybeder. Parkuru süresi içinde tamamlayan sporcu için zaman, kazanmasını etkileyen bir faktör değildir. 
            c) Her bir doğru saptanmış hedefin değeri 1 puandır. 
            ç) Süreli hedeflerde 60 saniye içinde verilmiş doğru yanıtın değeri 1 puandır. Süreli hedeflerde her yanlış yanıt için yarışmacının toplam süresine 60 saniye eklenir. 60 saniye içinde doğru yanıt verilemezse sonrasında verilen yanıt sayılmayacağı gibi yarışmacının süresine 120 saniye eklenir. 
            d) Yarışmacılar puanlarına göre sıralanır. Aynı puana sahip iki yarışmacı sıralamada aynı dereceye sahip olur, varış sürelerine bakılmaz.

2. Harita özellikleri: 
    a. Patika oryantiringinde arazi, sporcunun tekerlekli sandalye ile veya yürüyerek, gerektiğinde resmi görevlilerden yardım alarak veya almayarak parkuru verilen azami süre içinde tamamlayabileceği nitelikte seçilmelidir. 
    b. Haritada kullanılan semboller Koşarak Oryantiring ile aynıdır. Ölçek 1:4000 veya 1:5000 olacaktır. 

3. Parkur özellikleri: 
    a. Parkur uzunluğu, çıkış noktasından varışa kadar izlenecek yolun uzunluğu olarak alınır ve 3500 metreyi geçmemelidir. Tırmanma, yol boyu en fazla %14 olacak, bu azami tırmanma da 20 metreyi geçmeyecektir. Yolu dik kesen eğim, hiçbir noktada %8’i geçmeyecektir. 
    b. Tekerlekli sandalyenin rahatlıkla geçemeyeceği derecede dar veya bozuk zeminli patikalar herkese yasak olmalı ve arazide de şeritlerle işaretlenmelidir. 

4. Hedef noktaları 
Hedef noktalarının seçiminde dikkat edilecek unsurlar aşağıda belirtilmiştir: 
    a. Hedef noktasını gösteren bayrak, harita üzerinde tam olarak gösterilmiş bir özelliğe asılmalıdır ve doğru yanıt, araziye ne taraftan bakıldığından bağımsız olarak tartışma götürmez olmalıdır. 
    b. Hedef noktası civarında harita, hangi açıdan bakılırsa bakılsın sporcunun arkasında kalan kısım dahil, arazi özelliklerini tam olarak yansıtmalıdır. 
    c. Hedef bayrağının seçilerek pasaporta işleneceği “karar noktası” arazide işaretli olmalı, ancak haritada işaretli olmamalıdır. Tekerlekli sandalyede oturan birinin karar noktasından araziye baktığında karar vermesine etki edecek tüm özellikleri açıkça görebilmesi gerekir. Ayakta durabilen veya daha yüksek bir noktaya tırmanabilen sporcu avantaj sağlamamalıdır. Karar noktasından itibaren bayrakların bulunduğu bölgeye daha fazla yaklaşmak yasaktır ve bunu belirtmen için şerit çekilmelidir. 
    ç. Karar noktasından bakıldığında hedef bayraklarının tümü en az üçte bir oranında görünür olmalıdır. 
    d. İki hedef bölgesi birbirine yakın olup birinin hedef bayraklarının diğerinin karar noktasından görünüyor olması durumunda iki bölgeyi birbirinden ayırmak üzere araziye şerit çekilmelidir. 
    e. Hedef bayraklarının A’dan E’ye işaretlemesi, derinlik farkı gözetilmeksizin soldan sağa doğru yapılır. Bayrakların tümü eşit yükseklikte (genel eğilim yerden 50 cm’dir ) asılmış olmalıdır.