Yetişkinler İçin Oryantiring

Bu kaynak, özellikle eğiticilerin eğitimi için hedeflenmiştir. Lise ve üniversite düzeyi için de ders notları olarak kullanılabilir.

Başlangıç Düzeyi

Kapsam, başlangıç düzeyinde genel harita özellikleri ile başlamakta, kentsel oryantiring haritalarının özelliklerinin daha ayrıntılı olarak işlenmesiyle sürmektedir. Herhangi bir harita çizim programı kullanılmadan basit bir kentsel oryantiring haritasının hazırlanması için ipuçları verilmekte, parkur planlamanın özelliklerine değinilmektedir.

Oryantiring sporunda etik değerler ile etik ve teknik nedenlerle diskalifiye gerektirecek durumlar anlatılmakta, bir oryantiring etkinliğinin düzenlenmesinde gözönüne alınacak aşamalar ve ayrıntılar kapsanmaktadır.

Bu düzeyin sonunda okuyucu

Ders #1: Oryantiring haritasının temel özellikleri

Ders #2: Oryantiring parkuru

Ders #3: Kentsel Oryantiring haritası

Ders #4: Bir Kentsel Oryantiring Parkuru

Ders #5: Hedef bilgi çizelgesi

Bitirme Sınavı

Orta Düzey 1

Orta Düzeye geçtiğimiz bu ilk aşamada arazide oryantiringine ilişkin temel eğitim kapsanmaktadır. Pusula kullanımı en son aşamaya bırakılmakta, bunun yerine arazide bir noktadan diğerine giderken izlenecek arazi özelliklerine ağırlık verilmektedir. 

Bu düzeyin sonunda okuyucu

Kısacası bu düzeyin sonunda basit bir arazi parkurunu rahatlıkla tamamlayabilir, patikadan ya da çizgisel özelliklerden ayrılacak noktaya gelir.

Ders #1: Basit düzeyde rota belirleme

Ders #2: Haritayı çevreyle bağdaştırma

Ders #3: Pusula kullanımı